"I don't know how I should tell that" BWA Zielona Góra , 03.07.2020-26.07.2020 , curator Aneta Szyłak