Exhibition "Traps and Lures" CSW Laznia Nowy Port Strajku Dokerów 5, 80-544 Gdańsk, curator Agnieszka Kulazińska