Projekt zrealizowany przy pomocy finansowej Województwa Pomorskiego.