Projekt zrealizowany ze środków Miasta Gdańska w ramach Stypendium Kulturalnego.